Vi är en kommersiell biograf som drivs av idiella krafter. Vi är med i FHP-organisationen
                    Bio Kontra